LaserWar Forum | Western Balkans
LaserWar Forum | Western Balkans - Registraciona Saglasnost

Iako pokušavamo da učitamo ili uklonimo sve poruke koje sadrže neprikladan, seksualno orijentisan, uvredljiv, mrzak, klevetnički, ili preteći materijal koji može da predstavlja napad na privatnost čoveka, ili da na druge načine krši važeće zakone, ipak je nemoguće da pregledamo baš svaku upisanu poruku ili materijal poslat na ovaj forum. Iz tog razloga vam se daje na znanje da sve poruke poslate na ovaj forum predstavljaju poglede i mišljenja autora istih te kao takve ne nužno i poglede ovog foruma. Stoga ne preuzimamo odgovornost i ne možemo da budemo odgovorni ni za jednu poslatu poruku. Ne jemčimo za preciznost i celovitost bilo koje poruke.

Registracijom na ovom forumu prihvatate da nećete postavljati ili slati materijal za koji znate da je lažan, neispravan, uvredljiv, mrzak, uznemiravajući, seksualno orijentisan, preteći ili napadajući na ličnu privatnost, ili bilo koji drugi materijal koji krši važeće zakone.

Nepridržavanje ovih pravila može dovesti do brisanja vašeg naloga, privremene obustave naloga, ili trajne zabrane pristupa forumu. Vaša IP Adresa se beleži sa svakom porukom koju pošaljete na ovaj forum i dostupna je upravi foru-ma. Slažete se da imamo mogućnost i pravo da uklonimo, učitamo, ili zatvorimo bilo koji nalog ili poruku u bilo koje doba a za koje budemo smatrali da nisu prigodni. Takođe se slažete da se svaki podatak koji unesete na ovaj forum sačuva u bazi podataka, i da kolačići "cookies" pohranjeni na vašem računaru sačuvaju podatke vaše prijave.

Bilo koje podatke da unesete na ovaj forum neće biti dati trećoj strani bez vaše izričite dozvole, dok uprava foruma ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju pokušaja hakovanja pri kojem bi se vaši podaci mogli dovesti u pitanje.

Nastavljajući sa postupkom registracije slažete se sa gore navedenim pravilima kao i bilo kojim dodatnim koja odredi Administrator.